Ga verder naar Hoogveldt Makelaardij

Voorpagina | Assurantiƫn | Vastgoedmanagement | Makelaardij

BESPAREN OP UW ZAKELIJKE VERZEKERINGSPORTEFEUILLE

Geachte heer, geachte mevrouw,

Wij zijn ervan overtuigd dat we een forse besparing kunnen realiseren op uw zakelijke verzekeringsportefeuille. Korter dan wel krachtiger kunnen wij u onze boodschap niet brengen.

Onze ervaring als onafhankelijk intermediair leert:
-          dat wij minimaal 15% besparing op uw totale verzekeringspremie* kunnen 
            realiseren;
-          dit tegen gelijkblijvende of betere voorwaarden.

Indien dit bij u niet het geval is, bent u ons geen honorarium verschuldigd. Alleen als wij u inderdaad een scherpere aanbieding doen en u wenst hier geen gebruik van te maken, zullen wij u een fee van € 500,- in rekening brengen voor de analyse van uw portefeuille.

* Onder “de besparing op uw totale verzekeringspremie” wordt verstaan:

Een besparing op alle verzekeringen op gebied van schadeproducten, met uitzondering van verzekeringen t.b.v. uw wagenpark. Denk hierbij dus onder andere aan uw brand-, transport- en aansprakelijkheids-verzekering.

Alle verzekeringen op het gebied van Zorg- en Inkomen vallen er buiten, echter ook op dit gebied denken wij u een besparing op te kunnen leveren; hiervoor is alleen meer maatwerk nodig.

Clercx Liebau Assurantiën en Concordia De Keizer, handelend onder Keizer Liebau Makelaars (KLM):
-          is sterk, innovatief en groot in het verzekeren van bedrijven;
-          heeft het belang bij haar relatie liggen;
-          levert maatwerk;
-          hecht veel waarde aan haar service;
-          garandeert u een reactie binnen één werkdag op al uw vragen, opmerkingen,
            klachten of (schade)meldingen.

Bel of mail ons en wij maken met genoegen een afspraak met u! Het telefoonnummer van ons Directiesecretariaat is 0492-578445, het mailadres a.liebau@clercx-liebau.nl.

Klik hier om onze voorwaarden te downloaden.
Klik hier om ons antwoordformulier te downloaden.
Klik hie
r om onze KLM brochure te downloaden.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,
Clercx Liebau Assurantiën B.V. h.o.d.n. Keizer Liebau Makelaars

S.A.R.C.M. Liebau
Directeur