Ga verder naar Hoogveldt Makelaardij

Voorpagina | Assurantiƫn | Vastgoedmanagement | Makelaardij

Overzicht hypotheekvormen


Lineaire hypotheek
Gedurende de gehele looptijd van de hypotheek wordt een vast bedrag als aflossing van de lening betaald. Naast deze aflossing betaalt u ook een bedrag aan rente over het restant van de schuld. Dit rentebedrag wordt steeds lager,
aangezien de schuld door de aflossing afneemt. De bruto maandlast wordt ook
steeds lager.

Annuïteitenhypotheek
De bruto maandlast blijft gedurende de gehele looptijd gelijk. Deze bruto maandlast bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Bij aanvang bestaat het maandbedrag voornamelijk uit rente en een klein deel aflossing. Gedurende de looptijd wordt het rentebedrag lager en de aflossing hoger. De rente die u betaalt is fiscaal aftrekbaar, daardoor nemen de netto maandlasten toe naarmate de looptijd verstrijkt.

Levenhypotheek
Het is een combinatie van een hypotheek en een levensverzekering. Tijdens de looptijd van de hypotheek wordt niet afgelost. Op deze manier is de rente aftrek maximaal. U betaalt premie voor de levensverzekering. Aan het einde van de looptijd wordt met het gespaarde bedrag en de winstdeling van de maatschappij de hypotheek in één keer afgelost.

Spaarhypotheek
Het is een combinatie van een hypotheek en een levensverzekering. Tijdens de looptijd van de hypotheek wordt niet afgelost. Op deze manier is de rente aftrek maximaal. U betaalt premie voor de levensverzekering. Een deel van deze premie is om het overlijden te verzekeren, een deel is bestemd ter aflossing van de hypotheek aan het einde van de rit. Over de betaalde premie krijgt u een rente vergoed die gelijk is aan het percentage dat u betaalt. De uitkering op de einddatum is gegarandeerd en de hypotheek wordt in één keer afgelost.

Beleggingshypotheek
Dit is een combinatie van een hypotheek met een levensverzekering of een beleggingsrekening. De premie of inleg die u betaalt wordt belegd in beleggingsfondsen. U kunt uit een aantal verschillende fondsen kiezen. Het behaalde rendement in de beleggingsfondsen staat niet vast. Hierdoor kan het gespaarde eindbedrag hoger of lager uitvallen dan het bedrag van de hypothecaire lening. De hypotheek wordt op de einddatum in één keer afgelost.

Aflossingsvrije hypotheek
Bij deze hypotheekvorm betaalt u alleen rente. Er wordt niet afgelost op de hypotheek. Aflossing vindt in één keer aan het einde van de looptijd plaats.

Krediethypotheek
Een kredietrekening met uw woning als onderpand. Tot de kredietlimiet kunnen bedragen van deze rekening worden opgenomen en weer teruggestort. U betaalt rente over het opgenomen bedrag.

Effectenhypotheek
Bij deze hypotheekvorm wordt de lening aan het einde van de looptijd afgelost uit de opbrengst van een aangekochte effecten portefeuille. De effectenhypotheek bestaat uit twee delen:

  • de woninghypotheek: de aankoop van de woning wordt met dit deel gefinancierd. Gedurende de looptijd van de lening wordt er niet afgelost. De rente aftrek is hierdoor maximaal.
  • de effectenlening: met dit gedeelte van de lening worden aandelen gekocht. Aan het einde van de looptijd wordt afhankelijk van het behaalde rendement de totale lening geheel of gedeeltelijk afgelost.

Hybride hypotheek
Het is een combinatie van een hypotheek en een levensverzekering, waarin u kunt sparen en beleggen.
Tijdens de looptijd van de hypotheek wordt niet afgelost, waardoor de rente aftrek maximaal is.
Bij deze hypotheekvorm heeft u de zekerheid van een spaarhypotheek en de flexibiliteit van een beleggingshypotheek. De premie die u betaalt wordt voor een deel gespaard zoals bij een spaarhypotheek en voor een deel belegd in verschillende beleggingsfondsen. Welk deel gespaard of belegd wordt, bepaalt u zelf. Het is ook mogelijk om tijdens de looptijd van de hypotheek te switchen.

Banksparen
Met ingang van 1 januari 2008 is de mogelijkheid geïntroduceerd om via een speciale geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening fiscaal vrijgesteld te sparen of te beleggen voor de aflossing van de eigen woningschuld.