Ga verder naar Hoogveldt Makelaardij

Voorpagina | Assurantiƫn | Vastgoedmanagement | Makelaardij

Ondernemer / DGA

In het kader van de Pensioen- en Spaarfondsen Wet bent u DGA wanneer u tenminste 10% van de aandelen van een Besloten Vennootschap (B.V.) of een Naamloze Vennootschap (N.V.) in handen heeft. U heeft binnen uw eigen onderneming een bijzondere positie. U bent namelijk, in de fiscale zin, werknemer en grootaandeelhouder tegelijk. De fiscus heeft richtlijnen opgesteld hoe u uw pensioen mag opbouwen.

Eigen beheer

Voor een directeur/grootaandeelhouder bestaat de mogelijkheid om de pensioenopbouw in de vennootschap te houden (Eigen Beheer). Er wordt daarvoor jaarlijks een bedrag gereserveerd dat ten laste van het resultaat van de B.V. mag worden gebracht. Er worden geen liquide middelen aan de B.V. onttrokken. Wel ontstaat een besparing op de vennootschapsbelasting, zodat de liquiditeit groter wordt. Het is van groot belang om de financiële risico's - bedrijfsrisico, arbeidsongeschiktheid, overlijden - in te schatten en af te dekken.

Verzekeren

U heeft uiteraard ook de mogelijkheid om een pensioen op te bouwen door middel van een "Pensioenverzekering". U kunt op deze pensioenverzekering ook een nabestaandenpensioen en een arbeidsongeschiktheidspensioen meeverzekeren. Hoe hoog het pensioen mag zijn, is afhankelijk van een aantal factoren.

Aan beide opties zitten veel voor- en nadelen. In de praktijk zijn allerlei combinaties van pensioenopbouw in Eigen Beheer én verzekeren ontstaan.

Over deze en andere mogelijkheden informeren wij u graag.