Ga verder naar Hoogveldt Makelaardij

Voorpagina | Assurantiƫn | Vastgoedmanagement | Makelaardij

Werknemers

Werknemers zien een pensioenregeling steeds meer als de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Zij realiseren zich kennelijk dat het pensioen hun toekomstige inkomen is. Daarnaast vormt een goede pensioenregeling een soort kapstok waaraan vele andere regelingen opgehangen kunnen worden.

Er zijn allerlei soorten pensioenregelingen. Zo hebt u wellicht wel eens gehoord van de middelloonregeling, de eindloonregeling of de beschikbare premieregeling. Welke regeling u als werkgever voor uw personeel invoert, bepaalt u (helaas) niet altijd zelf. Als u verplicht bent aangesloten bij een bedrijfspensioenfonds bijvoorbeeld. Zo zijn bouwbedrijven aangesloten bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, ondernemingen in de metaalnijverheid bij het pensioenfonds voor de Metaal- en Technische Bedrijfstakken, en onderwijzers en ambtenaren bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

Bedrijven die zelf kunnen bepalen wat voor soort pensioenregeling ze voor hun personeelsleden invoeren, brengen dergelijke regelingen doorgaans onder bij een verzekeringsmaatschappij. Bedrijven die vallen in Bedrijfsvereniging 25 bijvoorbeeld. Maar voor het zover is, moet u als ondernemer nog wel een keuze maken uit de verschillende regelingen en de véle opties die de diverse maatschappijen aanbieden. Geen gemakkelijke klus...

De pensioenadviseur van Clercx Liebau helpt u bij het kiezen van de juiste pensioenregeling. Maar daar blijft het niet bij.

Een goede pensioenregeling voldoet volgens Clercx Liebau aan de volgende vereisten:

  • de regeling moet passen bij uw bedrijf en bij uw medewerkers;
  • de regeling moet voldoende flexibiliteit bieden. Bijvoorbeeld in keuzemogelijkheden ten aanzien van het beleggen van premies, of het meeverzekeren van andere elementen zoals het WIA-hiaat, het ANW-hiaat;
  • de kosten van de regeling moeten beheersbaar zijn en in de toekomst ook zeker beheersbaar blijven. Er bestaan pensioenregelingen waarbij de premielasten enorme proporties kunnen gaan aannemen, terwijl de lasten bij de invoering 'lekker laag' lijken;
  • u moet ermee kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen, zowel binnen uw bedrijf (sterke groei, verandering leeftijdsopbouw) als op sociaal-economisch en juridisch gebied (wetswijzigingen, veranderingen in de sociale zekerheid).