Ga verder naar Hoogveldt Makelaardij

Voorpagina | Assurantiƫn | Vastgoedmanagement | Makelaardij

Aansprakelijkheid

De complexiteit en de snelheid van het economische verkeer vergroten het risico dat u aansprakelijk kunt worden gesteld voor - door derden geleden - schade.

Het aantal vormen van aansprakelijkheidsverzekeringen neemt dan ook navenant toe. Een adequate en met precisie samengestelde aansprakelijkheidsverzekering is daarom essentieel. 
Clercx Liebau zorgt ervoor.

Bedrijfsaansprakelijkheid
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt een algemene dekking tegen schade die op u wordt verhaald door een werknemer, klant, leverancier, partner, milieugroepering of andere stakeholder. Ook vervolgschade (gederfde winst, inkomstenverlies en dergelijke) is gedekt.

Beroepsaansprakelijkheid
Wie op grond van zijn beroep geacht wordt zorgvuldig en met kennis van zaken te handelen, loopt altijd het risico op schadeclaims na een vergissing, een onjuist advies, een verzuim of onachtzaamheid. Dat risico is nooit helemaal uit te sluiten en ook tegen onterechte claims zult u zich moeten verweren. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade van derden, maar ook de kosten van verweer tegen een ingestelde claim.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuurders van bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen persoonlijk aansprakelijk zijn voor schade, die is veroorzaakt door wanbeleid of een tekortkoming in het beleid. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt alle leden van het bestuur tegen eventuele claims.

Milieuaansprakelijkheid
Als het gaat om milieubescherming stelt de wetgever steeds strengere eisen. Een milieuschadeverzekering en een milieuaansprakelijkheidsverzekering dekken milieuschade die niet onder andere verzekeringen valt, schadevergoedingen aan omwonenden, saneringskosten en andere bijkomende kosten van milieuschade.

Employement Practice Liability (EPL)
De EPL-verzekering beschermt werkgevers tegen aanspraken (EPL-claims) van werknemers op grond van discriminatie op grond van ras, sekse, leeftijd enzovoort, onrechtmatig ontslag, seksuele intimidatie en het onthouden van promotie- en carrièrekansen.