Ga verder naar Hoogveldt Makelaardij

Voorpagina | Assurantiƫn | Vastgoedmanagement | Makelaardij

Technisch

Zonder technologische ontwikkelingen en innovatie redt geen enkel bedrijf het. Of het nu gaat om een producerende of een dienstverlenende organisatie. Maar de grote winst van de technologische voorsprong kan bij storingen in de apparatuur – door welke oorzaak ook – omslaan in een even groot nadeel, eventueel met claims van derden. Met een breed pakket aan verzekeringen dekt Clercx Liebau uw onverhoopte schade zorgvuldig af.


Construction All Risks (CAR) verzekering

Een Construction All Risks-verzekering biedt dekking tegen schade die kan optreden tijdens bouwactiviteiten. Verzekerd zijn alle partijen die bij de bouw betrokken zijn, zoals de opdrachtgever, de bouwdirectie, hoofd- en onderaannemer(s), architecten, constructeur(s) en adviseurs.

Machineschadeverzekering / Machineschadebedrijfsverzekering
Machines zijn het kloppend hart van menig bedrijf en er zijn vaak grote investeringen mee gemoeid. Storing of schade aan machines kunnen ernstige financiële consequenties tot gevolg hebben. De machineschadeverzekering biedt dekking tegen plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen van de machines ongeacht op welke wijze of door welke oorzaak ontstaan. Schadeoorzaken kunnen zijn: giet-, materiaal- of constructiefouten, foutieve bediening, kortsluiting, te hoge spanning, niet-functionerende smeer- en koelsystemen etc. Eveneens kan materiële schade aan de verzekerde machine(s) resulteren in een productiestagnatie, met alle financiële gevolgen van dien. De Machineschadebedrijfsverzekering verzekert dit bedrijfsverlies, ontstaan door gehele of gedeeltelijke stilstand van de verzekerde machine(s), als gevolg van de hiervoor genoemde gedekte evenementen. Beide verzekeringen zijn bij uitstek maatwerk.

Electronicaverzekering
Een uitgebreide brandverzekering geeft uitsluitend dekking tegen met name genoemde schade- oorzaken die in de polis omschreven worden (b.v. schade door brand, diefstal, e.d.). Schades als gevolg van oorzaken zoals foutief aansluiten, laten vallen of een kop koffie omstoten over het toetsenbord zijn dus niet verzekerd! De elektronicaverzekering is een zgn. all risksverzekering; alle plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen zijn gedekt, tenzij er sprake is van een met name in de voorwaarden genoemde uitsluiting. Optioneel kan worden medeverzekerd de hieruit voortvloeiende kosten zoals Reconstructiekosten, Extra kosten en Bedrijfsschade.

Garantieverzekering
Uiteraard geeft u uw klanten de best mogelijke garantie. Maar kunt u de financiële gevolgen daarvan ook overzien? De garantieverzekering verzekert de verplichtingen die uit uw garantie voortvloeien. Daarmee kunt u als leverancier of fabrikant een verzekerde garantie afgeven die loopt tot 10 jaar. Een goede garantieverzekering is altijd maatwerk.

Montageverzekering
Deze verzekeringsvorm dekt de materiële schade aan machines of installaties tijdens (intern) transport, demontage, montage, plaatsing, verplaatsing (incl. takelen) en tijdens beproeving.

Stroomuitvalverzekering
Het risico van plotselinge stroomuitval is evident. Als de elektrische stroom wegvalt, staat uw bedrijf in de meeste gevallen ook stil. De stroomuitvalverzekering dekt de bedrijfsschade die uw bedrijf lijdt ten gevolge van het wegvallen van de elektrische stroomlevering door een schade aan onderstations, transformatorhuizen, schakelstations, boven- en ondergrondse hoogspanningskabels e.d.