Ga verder naar Hoogveldt Makelaardij

Voorpagina | Assurantiƫn | Vastgoedmanagement | Makelaardij

Het belang van een goede taxatie

Regelmatig worden wij benaderd door relaties die een uitgebreide brandverzekering hebben afgesloten, en waarbij het belang van een goede taxatie nader toegelicht moet worden. Omdat dit onderwerp, helaas na schade een grote rol speelt, geven wij graag hieronder de mogelijkheden aan.

In het voormalige Wetboek van Koophandel (WvK) werd een drietal artikelen (273, 274 en 275) gewijd aan dit onderwerp. Bij eerstgenoemde moest de relatie na schade zijn belang aantonen en was er sprake van een “open” polis. Bij artikel 274 was er sprake van een taxatie op basis van een overeenkomst tussen partijen die geen rechtskracht had. Artikel 275 WvK was een deskundigentaxatie.

Bij de invoering van het nieuwe (lees: huidige) verzekeringsrecht per 1 januari 2006 zijn deze artikelen vervallen en is uitsluitend de deskundigentaxatie opgenomen in boek 7: artikel 960.

Bij grotere belangen op het gebied van opstallen en inventaris (inclusief elektronica) is het goed vooraf een goede inventarisatie te maken van de verzekerde belangen. Bij diverse gemeentes en/of musea zijn kunsttaxaties ook gebruikelijk. Daarbij kan een externe onafhankelijke taxateur u hulp bieden.

Groot voordeel is dat uw belangen voor een eventuele schade worden vastgesteld en dat per adres en per rubriek een uitgebreide schriftelijke taxatie wordt opgesteld. Deze taxatie maakt dan onderdeel van de polis uit en wordt met name genoemd. Pluspunt is dat de belangen vooraf zijn getaxeerd en dat u deze na schade niet meer behoeft aan te tonen. Het is dan een prima leidraad bij schade.

Ondanks dat in de praktijk al geprobeerd wordt deze papiermassa aan rapporten te beperken, blijven de kosten van een uitgebreide taxatie hoog te noemen. De kosten hiervan komen voor uw rekening. In de praktijk zijn er diverse mogelijkheden te komen tot een “walk-through-taxatie” waarbij van dezelfde uitgangspunten wordt uitgegaan, maar waarbij de beperktere rapportages kostenbesparend werken.

Indien niet tot taxatie is overgegaan komen bij gebouwen de begrippen herbouwwaarde en verkoopwaarde aan de orde. Bij inventaris zijn dat de begrippen nieuwwaarde en vervangingswaarde en wordt afhankelijk van de ouderdom een afschrijvingsregeling van toepassing verklaard.

Helaas blijkt vaak pas in de praktijk hoe goed het is om een goede taxatie vooraf te laten plaatsvinden en zien onze relaties pas na schade het belang hiervan in. Tal van belangen in Nederland zijn niet getaxeerd.

Wij adviseren om (her)taxaties regelmatig te laten uitvoeren. Daarbij is standaard de termijn van 3 jaar opgenomen die bij opstallen indien geïndexeerd kan worden opgetrokken naar 6 jaar en op onderdelen met maximaal een jaar kan worden verlengd op basis van de opgenomen polisvoorwaarden. Gelet op de mogelijkheden via de met ons samenwerkende taxatiebureau’s, onderzoeken wij graag of verdere besparingen mogelijk zijn.

Uw accountmanager is graag bereid tijdens het volgende gesprek meer over deze mogelijkheden te vertellen.