Ga verder naar Hoogveldt Makelaardij

Voorpagina | Assurantiƫn | Vastgoedmanagement | Makelaardij

WIA

Vanaf 1 januari 2006 is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van kracht. De wet stimuleert zowel de werkgever als de werknemer om alles in het werk te stellen om gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan het werk te houden of helpen.

De eerste twee verzuimjaren van de werknemer betalen werkgevers 100 of 70 % van het laatstverdiende loon door. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid zal de werknemer een keuring moeten ondergaan bij het UWV. Het UWV zal de restverdiencapaciteit van de werknemer bepalen.

Afhankelijk van de bevindingen van het UWV kan de werknemer een uitkering krijgen, of niet-arbeidsongeschikt worden verklaard. In allebei de situaties is het van belang dat de werknemer aan het werk blijft.

De inkomensterugval kan fors zijn. Clercx Liebau kan de consequenties voor u op een rijtje zetten. Tevens kunnen wij u informeren over de specifieke verzekeringsoplossingen die we u kunnen bieden.

Basispremie WAO/WIA daalt naar 5,1% en uniforme WAO premie vervalt

Het was bekend dat in 2011 de uniforme WAO premie zou vervallen. Deze premie is in 2008 ontstaan bij het vervallen van de WAO gedifferentieerde premie en wordt alleen betaald door de bedrijven die bij het UWV waren gebleven (en niet door de WAO-eigen risicodragers). Omdat deze premie gebaseerd is op de financiering van de eerste vijf WAO-jaren en de laatste nieuwe WAO-uitkeringen in 2005 zijn ingegaan, zit de vijf jaarsperiode erop.

De WAO/WIA basispremie daalt in 2011 van 5,7% naar 5,1%. Deze daling komt door de daling van het aantal WAO’ers (met name doordat zij de 65 jarige leeftijd bereiken). De relatief forse daling van de premie was ook al aangekondigd binnen het werkgeverspakket in de miljoenennota 2010 om ervoor te zorgen dat de werkgeverslasten niet te fors oplopen. Dit pakket is vormgegeven vanwege de forse stijging van de zorgpremies.